سرمایه گذاری در کانادا

سرمایه گذاری در کانادا

سرمایه‌گذاری فرصتی ارزشمند برای افراد در جهت گرفتن اقامت در کشوری دیگر بر اساس سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها را فراهم می‌کند. برای تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در یک کشور خاص، این روش به افرادی که الزامات خاصی، مانند سرمایه‌گذاری مقدار خاصی پول در اقتصاد کشور یا ایجاد شغل برای مردم محلی را برآورده کنند، یک مسیر برای اقامت در این کشور ارائه می‌دهد.  جهت بررسی شرایط یک سفر گردشگری به کانادا گزینه خوبی می باشد.

سرمایه‌گذاری چندین مزیت را ارائه می‌دهد، مانند قابلیت زندگی و کار در کشور مورد نظر، دسترسی به خدمات عمومی و فرصت برای ساخت یک کار یا حرفه موفق در محیط جدید. به طور کلی، برنامه های سرمایه‌گذاری به دنبال جذب، کسانیست که در کسب و کار جهانی فعالیت می‌کنند و سرمایه‌گذارانی هستند که به دنبال گسترش نمونه کار خود و تامین آینده بهتر برای خود و خانواده‌شان هستند.  سرمایه‌گذاری در کشور های مختلف فرصت‌های جذاب و پتانسیل آینده روشن‌تر و امنیتی بیشتر را به همراه دارد.

شما می‌توانید از طریق استفاده از برنامه های سرمایه گذاری به کانادا مهاجرت کنید، اما مسیرها و الزامات خاص آن می‌تواند بر اساس استان مورد علاقه شما متفاوت باشند. این برنامه ها برای جذب افرادی طراحی شده است که می توانند سرمایه گذاری های قابل توجهی در مشاغل و ایجاد فرصت های اقتصادی در آن استان ها انجام دهند. شرایط سرمایه گذاری در کانادا نسبتاً مناسب هستند و بسیاری از سرمایه‌گذاران از تلاش برای به دست آوردن ویزای کاری و سرمایه‌گذاری در این کشور استفاده کرده‌اند.

- برنامه های فدرال و استانی

سرمایه گذاری در کانادا به صورت برنامه های فدرال و استانی در دسترس متقاصیان می باشد. با استفاده از این برنامه ها می توانید اقامت دائم کانادا را در کمترین زمان به دست بیاورید. برخی از روش‌های سرمایه گذاری در کانادا نیازی به ارائه مدرک زبان ندارند. برنامه های فدرال و استانی موجود جهت سرمایه گذاری در کانادا به شرح زیر می باشد: